29 oktober 2001, een promotie op dit onderwerp:
De inleiding voor het publiek, een kort praatje over precisielandbouw
het proefschrift
en de samenvattingen

en natuurlijk de link naar de oude inhoud van deze pagina's:
Algemeen
Graanopbrengst
Aardappelopbrengst
Suikerbietenopbrengst
Kunstmeststrooier